.

Home

Bureau

Diensten

Projecten

Downloads

Contact

 

Cultuurhistorische waarde

Veel gemeenten verlangen een bouwhistorisch onderzoek met waardestelling indien een eigenaar van een monument een omgevingsvergunning aanvraagt. Hierdoor kunnen gemeente ambtenaren en monumentencommissies beter inschatten wat de consequenties zijn voor het monument bij de bouwkundige veranderingen of restauraties. Voor opdrachtgevers kan het voorkomen dat er onnodige discussies worden gevoerd of investeringen gedaan in niet monumentale onderdelen.

 

Een bouwhistorische of cultuurhistorische waardestelling is het resultaat van een bouwhistorisch opname of verkenning. Helaas is hier geen rekenprogramma of wiskundige formule voor en dien de bouwhistoricus verschillende afwegingen te maken. Om te voorkomen dat er willekeur ontstaat met waarderen bij een bouwhistorisch onderzoek zijn er in 2009 de Richtlijnen Bouwhistorisch onderzoek opgesteld door o.a. de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Stichting Bouwhistorie Nederland en de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Hierbij lopen de criteria van gaafheid en zeldzaamheid als rode draad door de cultuurhistorische waardestelling.

 

De waardering wordt verdeeld in drie categorieën die met de kleuren blauw (hoog monumentaal); groen (positief monumentaal) en geel (indifferent monumentaal) worden aangegeven. De bouwhistoricus dient zowel zijn aannames tijdens het onderzoek als ook de waarderingen steeds te onderbouwen waardoor het uiteindelijk controleerbaar wordt. Dit onderzoek als ook de waardering wordt omschreven in het bouwhistorisch rapport waarbij de waardestelling veelal wordt aangevuld met ingekleurde tekeningen.

 

Het is een veel voorkomende misopvatting dat een cultuurhistorische waardestelling bepalend dient te zijn bij bouwkundige ingrepen bij monumenten. Ons erfgoed verdwijnt langzamerhand om de simpele reden dat alles vergankelijk is. Een bouwhistorisch onderzoek met cultuurhistorische waardering dient te voorkomen dat cultureel erfgoed of historische informatie onbedoeld verdwijnt.

 

Naast de cultuurhistorische waarden spelen tijdens het beslissingsproces bij restaureren of verbouwen van monumenten, verschillende factoren een rol. Te denken valt aan onder meer financiële questies, de bouwkundige staat, gebruikersbelangen, restauratie filosofie of ontwerpvisies. Hierom is het van belang dat de bouwhistoricus onafhankelijk zijn/haar werk doet zodat de cultuurhistorische waardering zo zuiver mogelijk blijft. Dit zal het uiteindelijke beslissingsproces ten goede komen.

 

 

 

Contact informatie:
a
 
t
m
e
Schelpenkade 13 
2313 ZT Leiden
(071) 5 147 337
(06) 41 884 179
[email protected]

KvK-nummer: 57516006

 

volg ons ook op:
Overige informatie:

Reinoud Boter staat ingeschreven in de Kwaliteitsregister

van de Bond Nederlandse Bouwhistorici (BNB)